Bestyrelsesmøder
30. oktober 2012

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Termofotografering ved HB Ejendomme.
3. Beboer-/pårørende liste.
4. Forslag til velkomstbrev ved nye beboere/andelshavere.
5. Juletræer i gården - nye lyskæder og anskaffelse af træer.
6. Evt.
 

26. juni 2012

Dagsorden
1. Opfølgning på punkter fra generalforsamling
2. Eventuelt

18. april 2012

Dagsorden
1. Forberedelse af generalforsamling (regnskab etc.)
2. Eventuelt

Den 29. februar 2012

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Forberedelse af generalforsamling (dato, dagsorden osv.)
3. Eventuelt

Den 8. december 2011
Dagsorden 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
 2. Eventuelt
Den 5. oktober 2011
Dagsorden 
 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen
 2. Eventuelt (orientering om altaner, orientering om mindre reparationer, rente på vores boliglån, juletræ i gården, skal bestyrelsen holde julearrangement i år?)
Den 16. marts 2011
Dagsorden 
 1. Fastsættelse af dato for generalforsamling og planlægning
 2. Ny ejendomsværdi
 3. Eventuelt

Den 29. juli 2010
 Dagsorden 
 1. Godkendelse af diverse referater
 2. Arbejdsdag - haveanlæg med evt. efterfølgende sommerfest
 3. Orientering om salg af bolig 2.1.
 4. Uafsluttede fejl og mangler
 5. Eventuelt
Den 21. april 2010
 Dagsorden 
 1. Forberedelse til generalforsamling
 2. Eventuelt
Den 25. februar 2010
  Dagsorden 
 1. Fastsættelse af dato til generalforsamling
 2. Hvem er på valg?
 3. Eventuelt
Den 23. november 2009

Dagsorden 

1.    Eventuelt (Aase Helledies lejlighed solgt til ny andelshaver Jytte Dahl, 
       julefrokost samt juletræ i gården).

Den 11. august 2009

Dagsorden 

 1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet den 14. april 2009
 2. Energimærkning
 3. Forberedelse af arbejdsdagen og sommerfesten
 4. Eventuelt
Den 14. april 2009

Dagsorden

1.      Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmødet den 17. februar 2009

2.      Forberedelse af generalforsamlingen

3.      Eventuelt

Den 17. februar 2009

Dagsorden   

1.       Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2008

2.       Fastsættelse af dato for generalforsamling og planlægning

3.       Eventuelt

Den 28. oktober 2008
Dagsorden

1.      Adresselisten

2.      Foreningens hjemmeside

3.       Skal vi fortsætte traditionen med juletræ i gården?

4.     Eventuelt

Den 3. juni 2008

Dagsorden 

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 16. april 2008
 2. Konstituering af bestyrelsen (næstformand, kasserer, referent)
 3. Opfølgning på forslag/ønsker fra generalforsamlingen
 4. Eventuelt
Den 16. april 2008

Dagsorden   

 1. Punkter til generalforsamlingen
 2. Eventuelt
Den 19. februar 2008

Dagsorden   

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 25. september 2007
 2. Andelsbevis til Christen Ugilt
 3. Generalforsamling (hvor, hvornår, dagsorden)
 4. Eventuelt
Den 25. september 2007

Dagsorden   

 1. Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2007
 2. Andelsbevis til Rikke Frits Nielsen
 3. Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse til vicevært
 4. Regler for afskrivning af forbedring i boligerne
 5. Energimærkning.
 6. Eventuelt
Den 22. maj 2007
Dagsorden    
 1. Godkendelse og underskrift af referat fra generalforsamling den 24. april 2007
 2. Konstituering af bestyrelsen
 3. Regler for afskrivning af forbedring i boligerne 
 4. Eventuelt